Skip to main content

Değerlerimiz

Samimiyet

Tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizin temelinde sevgi, saygı ve güven yatmaktadır. ‘Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol’ deyişini hayata geçirdiğimizden emin oluruz.

Tutku

Yaptığımız her şeyi şevkle, heyecanla ve azimle yapıyoruz ve çevremizi güçlendiriyoruz.

Sürekli Gelişim

Yaptığımız her şeyde merakımızı koruyor, kendimizi ve çalışmalarımızı yeniliği heyecanla kucaklamak için sorguluyoruz. Geçmiş deneyimlerimizden öğreniyor, gelecek vizyonumuzu geliştiriyor ve değişime öncülük ediyoruz.

Cesaret

Fikirlerimizi özgürce dile getiriyoruz, risk alıyoruz ve hata yapmaktan korkmuyoruz. Ayrıca, iş yapış biçimlerimizde inisiyatif ve sorumluluk alıyoruz ve eyleme geçmek bizim için çok önemlidir.

Katılım

Çok taraflı işbirlikleri yoluyla faydayı en üst düzeye çıkarmak için farklı bakış açılarını korurken tüm paydaşları dahil etmek ve teşvik etmek için ortamlar yaratmakta iyi olduğumuza inanıyoruz.