Kalite Kontrol Teknisyeni (Laborant)

                      Sorumluluklar: Sorumlusu olduğu alanda işlerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak Alınan numunelerin kaydını yapmak, Hammaddelerden, gelen ve yakılan atıklardan, yarı mamul ve mamullerden kalite planlarına göre numune almak, Hammadde, proses içi ve çimentodan numuneleri doğru bir şekilde hazırlamak, Fiziksel ve enstrümental laboratuvar cihazları ile analizleri ve beton dayanım testlerini yaparak […]