Investor Relations Executive

Beyaz Yaka, Orta - Üst Düzey Yönetici
İstanbul (Hybrid)
2 ay önce paylaşıldı

We are looking for Investor Relations Executive who will be responsible for managing the relationship between Çimsa and its stakeholders and will act as a partner with the Çimsa’s upper management and finance team to craft and execute effective communication plans that showcase the Çimsa’s performance and growth prospects to investors.

As Investor Relations Executive at Çimsa, you will be responsible for:

 • Develop and implement comprehensive investor relations strategies that enhance investor confidence and belief in the Çimsa’s “transforming to global building materials player” vision and strategy for delivering shareholder value.
 • Manage relationships with equity research analysts, institutional investors, and other key stakeholders, providing them with accurate and timely information about the company’s performance, strategies, and growth prospects.
 • Oversee and manage quarterly earnings calls and conferences, ensuring smooth execution, accurate messaging, and effective engagement with the investment community.
 • Utilize financial modelling techniques and valuation methods commonly used by analysts and investors to provide comprehensive analysis and insights into the company’s financial performance.
 • Cooperation and alignment with sustainability teams for integrated reporting in accordance with Çimsa’s agenda within the scope of sustainability roadmap, ESG (Environmental, Social, and Governance) rating processes.
 • Foster and maintain strong relationships with current and prospective investors, ensuring effective communication, engagement, and responsiveness to investor inquiries.
 • Plan and execute investor events, roadshows, and conferences, showcasing the company’s sustainable practices, growth potential, and financial performance.
 • Collaborate with the marketing and communications teams to ensure consistent messaging, and positioning across all stakeholder materials; especially for website.

This is the opportunity for you if you have these skills and requirements:

 • Bachelor’s degree in finance, business, economics, or a related field,
 • MBA or CFA designation will be preferred,
 • Strong background in finance and business and excellent communication and interpersonal skills,
 • Have Capital Market Activities Level 3 and Corporate Governance Rating licenses is a must,
 • Have a good command of the Capital Markets Legislation and other relevant legislations,
 • A minimum 7 years of experience in investor relations at a publicly traded company, preferably with a previous experience in an industrials company,
 • Experienced in financial modelling techniques and valuation methods used by analysts and investors,
 • Have excellent knowledge in financial statement analysis, capital markets and IFRS Reporting.
 • Strong written and verbal communication skills, with the ability to distil complex financial and technical information into clear and compelling messages for various audiences,
 • Familiarity with sustainability reporting and ESG frameworks is highly desirable,
 • Excellent organizational skills, attention to detail, and the ability to manage multiple priorities and meet tight deadlines,
 • Strong strategic thinking, problem-solving, and analytical skills,
 • Outstanding proficiency in written and spoken English.

ÇİMSA considers equality, diversity and inclusiveness in business life as a part of the culture of doing business, and implements the policies it publishes and practices related to this. To contribute to creating a more socially inclusive world by providing fairer and equal working environments for all; It aims to develop creativity by providing different perspectives by employees using all their talents and differences that make them special, at work, to attract people from all segments of the society who do their jobs in the best way and to retain existing talents.

ÇİMSA observes the principle of “Equality at Work” in all its processes. In this context, it aims to provide gender equality by providing equal opportunities to its female and male employees, to fight against stereotypes and prejudices of sexism, and to prevent all kinds of discrimination.

Online Başvur

Geçerli bir telefon numarası zorunludur.
Geçerli bir mail adresi zorunludur.

İlgilenebileceğiniz İlanlar

İstanbul (Hybrid)

Environmental Specialist

ÇİMSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. Beyaz Yaka, Mühendislik İstanbul (Hybrid) 1 ay önce paylaşıldı We are looking for Environmental Specialist to join our Sustainability, OHS

İlanı Görüntüle »

Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. (“ÇİMSA”);

İş başvurusu değerlendirme sürecinde bizzat ÇİMSA’ya sağladığınız isim, soyisim, TC. kimlik numarası, adres, iletişim bilgileri, öz geçmiş, iş tecrübesi, referans gösterdiğiniz kişiler, eğitim durumu, eğitim gördüğünüz kurum bilgileriniz ve açık rıza vermeniz şartıyla referans gösterdiğiniz kişiler dışında, eski işverenleriz ile yaptığımız görüşmeler sonucunda elde ettiğimiz, eski işverenlerinizin hakkınızdaki düşünceleri ve işten ayrılma gerekçenizi;

 1. Seçme ve yerleştirme değerlendirme sürecinin yürütülmesi, 
 2. İş tanımları ve beklentileri ile aday özelliklerinin birbirine uyumumunun belirlenmesi, 

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir. 

Bu kişisel veriler, 3. Kişiler ile paylaşılmamaktadır.

Bu kişisel verilerden, referans gösterdiğiniz kişiler dışında, eski işverenleriniz ile yaptığımız görüşmeler sonucunda elde ettiğimiz, eski işverenlerinizin hakkınızdaki düşünceleri ve işten ayrılma gerekçenizi, 6698 sayılı Kanunun (Kanun) 5. maddesinde belirtilen “Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez” hukuki sebebine dayalı olarak eski işverenleriniz ile iletişim kurarak bilgi edinmek ve aday dosyanıza kaydedilerek bilgisayarlarımızda muhafaza edilmek suretiyle işlenmektedir. 

Diğer kişisel verileriniz ise, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak, adayın işe başvuru formu doldurması ve doldurulan formun bilgisayarlarımızda muhafaza edilmesi suretiyle işlenmektedir. 

Kanunun 11. maddesinde sayılan haklara sahipsiniz. Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ÇİMSA’nın aşağıda belirtilen iletişim adreslerine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. 

Veri Sorumlusu Telefon Numarası: 0216 651 53 00

Veri Sorumlusu Elektronik Posta Adresi: cimsakvkk@cimsa.com.tr

Veri Sorumlusu İnternet Adresi: www.cimsa.com.tr

Veri Sorumlusu Posta Adresi: Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No: 1/90  34750 Ataşehir/İstanbul