Internal Audit Specialist

Beyaz Yaka
İstanbul (Hybrid)
12 ay önce paylaşıldı

We are looking for an Internal Audit Specialist to join our Internal Audit Department at Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

If you are interested in developing your professional career in internal audit, send your resume and cover note to us.

As a member of internal audit team at Çimsa, you will be responsible for:

 • Performing audits at Çimsa in accordance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing and a risk-based annual audit plan,
 • Performing well-prepared risk analysis, substantive tests and data analyses to corroborate audit results,
 • Providing value-added, creative recommendations and control practices,
 • Presenting and reporting the audit results in clear and concise manner,
 • Following up the action plan progress and ensuring that the recommendations are implemented in a timely manner as committed by the process owners,
 • Following up data analysis results and ensure that corrective actions are implemented in a timely manner,
 • Carrying out special audit and consultancy projects, ad-hoc audit requests and investigations as requested.

This is the opportunity for you if you have these skills and requirements:

 • A minimum of four years of experience in external audit, internal audit, controlling or consulting,
 • A degree in Science, Engineering, Economics or Business Administration,
 • Excellent command of written and spoken English,
 • Knowledge of international internal audit standards,
 • An analytical and inquisitive mindset,
 • Proficient in the use of data analytics tools (ACL knowledge will be an asset) and techniques to draw meaningful conclusions,
 • Strong communication skills,
 • Strong team player,
 • Being pro-active and results-oriented,
 • Ability to adapt to changes,
 • A willingness to acquire new skills,
 • A passion for continuous improvement of processes,
 • No restriction for domestic and international travel.

Online Başvur

Geçerli bir telefon numarası zorunludur.
Geçerli bir mail adresi zorunludur.

İlgilenebileceğiniz İlanlar

Build On + Teknik Gezi

ÇİMSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. 4 hafta önce paylaşıldı Build On + Staj Programımız kapsamında, üniversitelerle geliştirdiğimiz iş birliklerinin ilk durağı olan Pamukkale Üniversitesi’nde,

İlanı Görüntüle »

Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. (“ÇİMSA”);

İş başvurusu değerlendirme sürecinde bizzat ÇİMSA’ya sağladığınız isim, soyisim, TC. kimlik numarası, adres, iletişim bilgileri, öz geçmiş, iş tecrübesi, referans gösterdiğiniz kişiler, eğitim durumu, eğitim gördüğünüz kurum bilgileriniz ve açık rıza vermeniz şartıyla referans gösterdiğiniz kişiler dışında, eski işverenleriz ile yaptığımız görüşmeler sonucunda elde ettiğimiz, eski işverenlerinizin hakkınızdaki düşünceleri ve işten ayrılma gerekçenizi;

 1. Seçme ve yerleştirme değerlendirme sürecinin yürütülmesi, 
 2. İş tanımları ve beklentileri ile aday özelliklerinin birbirine uyumumunun belirlenmesi, 

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir. 

Bu kişisel veriler, 3. Kişiler ile paylaşılmamaktadır.

Bu kişisel verilerden, referans gösterdiğiniz kişiler dışında, eski işverenleriniz ile yaptığımız görüşmeler sonucunda elde ettiğimiz, eski işverenlerinizin hakkınızdaki düşünceleri ve işten ayrılma gerekçenizi, 6698 sayılı Kanunun (Kanun) 5. maddesinde belirtilen “Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez” hukuki sebebine dayalı olarak eski işverenleriniz ile iletişim kurarak bilgi edinmek ve aday dosyanıza kaydedilerek bilgisayarlarımızda muhafaza edilmek suretiyle işlenmektedir. 

Diğer kişisel verileriniz ise, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak, adayın işe başvuru formu doldurması ve doldurulan formun bilgisayarlarımızda muhafaza edilmesi suretiyle işlenmektedir. 

Kanunun 11. maddesinde sayılan haklara sahipsiniz. Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ÇİMSA’nın aşağıda belirtilen iletişim adreslerine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. 

Veri Sorumlusu Telefon Numarası: 0216 651 53 00

Veri Sorumlusu Elektronik Posta Adresi: cimsakvkk@cimsa.com.tr

Veri Sorumlusu İnternet Adresi: www.cimsa.com.tr

Veri Sorumlusu Posta Adresi: Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No: 1/90  34750 Ataşehir/İstanbul