Hammadde Müdürü

Eskişehir
5 ay önce paylaşıldı

İş Tanımı:

• Hammadde ile ilgili tüm süreçlerin Entegre Kalite Yönetimi sistematiğine uygun yürütülmesini sağlamak,

• Stratejik Hammadde Kaynak yaratımı ve yönetimini sağlamak; kaynak güvencesi ve tedarik sürekliliği süreçlerini yönetmek,

• Maden Hukuku mevzuatı ve diğer regülasyonlar çerçevesinde maden hakları süreçlerini yönetmek ve ruhsat güvencemizi korumak,

• Hammadde üretiminin yasal mevzuatlara uygun olarak yapılmasını sağlamak,

• Mevcut hammadde sahalarında rezerv geliştirme çalışmalarını planlamak ve yürütmek,

• Kalite ve maliyet avantajı yaratan alternatif yeni hammaddeler bulmak,

• Yeni kurulacak fabrikaların yer seçimine yönelik hammadde araştırmalarını yapmak,

• Hammadde fizibilite çalışmalarını yürütmek,

• Hammadde rezerv ömürlerine yönelik GAP analizlerini yaparak gerekli aksiyonları almak,

• Regülasyon temelli hukuki süreçlerde yer almak,

• İyileştirici öneriler hazırlamak,

• Yeni hammadde AR-GE süreçlerinin tasarımdan test sürecine dek koordinasyonunu sağlamak.

Nitelikler:

• Üniversitelerin ilgili Mühendislik bölümlerinden (Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği vb.) mezun,

• Çimento sektörü veya üretim sektöründe en az 10 yıl tecrübeli,

• İletişim, problem çözme ve temsil becerisi yüksek,

• İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip,

• Tercihen SAP programını bilen,

Online Başvur

Geçerli bir telefon numarası zorunludur.
Geçerli bir mail adresi zorunludur.

İlgilenebileceğiniz İlanlar