Ham Madde Müdürü

Eskişehir
1 sene önce paylaşıldı

İş Tanımı:

• Hammadde ile ilgili tüm süreçlerin Entegre Kalite Yönetimi sistematiğine uygun yürütülmesini sağlamak,

• Stratejik Hammadde Kaynak yaratımı ve yönetimini sağlamak; kaynak güvencesi ve tedarik sürekliliği süreçlerini yönetmek,

• Maden Hukuku mevzuatı ve diğer regülasyonlar çerçevesinde maden hakları süreçlerini yönetmek ve ruhsat güvencemizi korumak,

• Hammadde üretiminin yasal mevzuatlara uygun olarak yapılmasını sağlamak,

• Mevcut hammadde sahalarında rezerv geliştirme çalışmalarını planlamak ve yürütmek,

• Kalite ve maliyet avantajı yaratan alternatif yeni hammaddeler bulmak,

• Yeni kurulacak fabrikaların yer seçimine yönelik hammadde araştırmalarını yapmak,

• Hammadde fizibilite çalışmalarını yürütmek,

• Hammadde rezerv ömürlerine yönelik GAP analizlerini yaparak gerekli aksiyonları almak,

• Regülasyon temelli hukuki süreçlerde yer almak,

• İyileştirici öneriler hazırlamak,

• Yeni hammadde AR-GE süreçlerinin tasarımdan test sürecine dek koordinasyonunu sağlamak.

Nitelikler:

• Üniversitelerin ilgili Mühendislik bölümlerinden (Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği vb.) mezun,

• Çimento sektörü veya üretim sektöründe en az 10 yıl tecrübeli,

• İletişim, problem çözme ve temsil becerisi yüksek,

• İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip,

• Tercihen SAP programını bilen,

Online Başvur

Geçerli bir telefon numarası zorunludur.
Geçerli bir mail adresi zorunludur.

İlgilenebileceğiniz İlanlar

İstanbul (Hybrid)

Environmental Specialist

ÇİMSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. Beyaz Yaka, Mühendislik İstanbul (Hybrid) 1 ay önce paylaşıldı We are looking for Environmental Specialist to join our Sustainability, OHS

İlanı Görüntüle »

Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. (“ÇİMSA”);

İş başvurusu değerlendirme sürecinde bizzat ÇİMSA’ya sağladığınız isim, soyisim, TC. kimlik numarası, adres, iletişim bilgileri, öz geçmiş, iş tecrübesi, referans gösterdiğiniz kişiler, eğitim durumu, eğitim gördüğünüz kurum bilgileriniz ve açık rıza vermeniz şartıyla referans gösterdiğiniz kişiler dışında, eski işverenleriz ile yaptığımız görüşmeler sonucunda elde ettiğimiz, eski işverenlerinizin hakkınızdaki düşünceleri ve işten ayrılma gerekçenizi;

  1. Seçme ve yerleştirme değerlendirme sürecinin yürütülmesi, 
  2. İş tanımları ve beklentileri ile aday özelliklerinin birbirine uyumumunun belirlenmesi, 

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir. 

Bu kişisel veriler, 3. Kişiler ile paylaşılmamaktadır.

Bu kişisel verilerden, referans gösterdiğiniz kişiler dışında, eski işverenleriniz ile yaptığımız görüşmeler sonucunda elde ettiğimiz, eski işverenlerinizin hakkınızdaki düşünceleri ve işten ayrılma gerekçenizi, 6698 sayılı Kanunun (Kanun) 5. maddesinde belirtilen “Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez” hukuki sebebine dayalı olarak eski işverenleriniz ile iletişim kurarak bilgi edinmek ve aday dosyanıza kaydedilerek bilgisayarlarımızda muhafaza edilmek suretiyle işlenmektedir. 

Diğer kişisel verileriniz ise, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak, adayın işe başvuru formu doldurması ve doldurulan formun bilgisayarlarımızda muhafaza edilmesi suretiyle işlenmektedir. 

Kanunun 11. maddesinde sayılan haklara sahipsiniz. Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ÇİMSA’nın aşağıda belirtilen iletişim adreslerine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. 

Veri Sorumlusu Telefon Numarası: 0216 651 53 00

Veri Sorumlusu Elektronik Posta Adresi: cimsakvkk@cimsa.com.tr

Veri Sorumlusu İnternet Adresi: www.cimsa.com.tr

Veri Sorumlusu Posta Adresi: Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No: 1/90  34750 Ataşehir/İstanbul