Build On + Teknik Gezi

Mühendislik
Eskişehir
2 ay önce paylaşıldı

Build On + Staj Programımız kapsamında, üniversitelerle geliştirdiğimiz iş birliklerinin ilk durağı olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde, 19 Ekim Perşembe günü Çimsa’lı yöneticiler ile Kariyer Sohbetleri etkinliğimizi geçekleştireceğiz.

Kariyer sohbetleri etkinliğini takiben, başvurusunu gerçekleştiren öğrenciler ile 9 Kasım Perşembe günü teknik gezimizi ve 13 Kasım Pazartesi günü mülakat simülasyonları etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz.

Başvuru Koşulları

  • Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Metalurji Malzeme Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği son sınıf öğrencisi isen,
  • Kariyer Sohbetleri, Fabrika Teknik Gezisi, Mülakat Simülasyonu deneyimlerinden oluşan bu yolculukta Çimsa’lı yöneticiler eşliğinde yer almak istiyorsan,
  • Kariyerinin temellerini Çimsa’da atacağın bir staj programı kapsamında değerlendirme sürecinde yer almak istiyorsan,

Kariyer sohbetleri, fabrika teknik gezisi ve mülakat simülasyonu etkinliklerinin devamında Build On + Staj Programımız kapsamında değerlendirme sürecinde yer almak istiyorsan sen de başvurunu hemen gerçekleştir!

Not: 9 Kasım’da gerçekleştireceğimiz fabrika gezimiz için katılımcılarımız kontenjanımız doğrultusunda, başvuru tarihine göre önceliklendirilerek belirlenecektir. Etkinliklerimizin tüm adımlarına katılım sağlayan öğrenciler Build On + Staj Programımız kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

ÇİMSA, İș hayatında eșitlik, çeșitlilik ve kapsayıcılığı iș yapma kültürünün bir parçası olarak ele alarak, yayınladığı politikalar ile buna yönelik uygulamaları hayata geçirmektedir. Herkes için daha adil ve eșit çalıșma ortamları sunarak sosyal olarak daha kapsayıcı bir dünya yaratmaya katkıda bulunmayı; çalıșanların, kendilerini özel kılan tüm yetenek ve farklılıklarını iș yerinde kullanmalarıyla farklı perspektifler sağlayarak yaratıcılığı geliștirmeyi, toplumun tüm kesimlerinden ișini en iyi șekilde yapan insanları iș gücüne çekmeyi ve mevcut yetenekleri elde tutmayı amaçlamaktadır.

Tüm süreçlerinde “İş’te Eşitlik” ilkesini gözeten ÇİMSA, bu kapsamda kadın ve erkek çalışanlarına eşit olanaklar sunarak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı, cinsiyetçiliğin kalıpları ve önyargıları ile mücadele etmeyi ve her türlü ayrımcılığın önüne geçmeyi hedefler.

Online Başvur

Geçerli bir telefon numarası zorunludur.
Geçerli bir mail adresi zorunludur.

İlgilenebileceğiniz İlanlar

Build On + Teknik Gezi

ÇİMSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. 4 hafta önce paylaşıldı Build On + Staj Programımız kapsamında, üniversitelerle geliştirdiğimiz iş birliklerinin ilk durağı olan Pamukkale Üniversitesi’nde,

İlanı Görüntüle »

Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. (“ÇİMSA”);

İş başvurusu değerlendirme sürecinde bizzat ÇİMSA’ya sağladığınız isim, soyisim, TC. kimlik numarası, adres, iletişim bilgileri, öz geçmiş, iş tecrübesi, referans gösterdiğiniz kişiler, eğitim durumu, eğitim gördüğünüz kurum bilgileriniz ve açık rıza vermeniz şartıyla referans gösterdiğiniz kişiler dışında, eski işverenleriz ile yaptığımız görüşmeler sonucunda elde ettiğimiz, eski işverenlerinizin hakkınızdaki düşünceleri ve işten ayrılma gerekçenizi;

  1. Seçme ve yerleştirme değerlendirme sürecinin yürütülmesi, 
  2. İş tanımları ve beklentileri ile aday özelliklerinin birbirine uyumumunun belirlenmesi, 

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir. 

Bu kişisel veriler, 3. Kişiler ile paylaşılmamaktadır.

Bu kişisel verilerden, referans gösterdiğiniz kişiler dışında, eski işverenleriniz ile yaptığımız görüşmeler sonucunda elde ettiğimiz, eski işverenlerinizin hakkınızdaki düşünceleri ve işten ayrılma gerekçenizi, 6698 sayılı Kanunun (Kanun) 5. maddesinde belirtilen “Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez” hukuki sebebine dayalı olarak eski işverenleriniz ile iletişim kurarak bilgi edinmek ve aday dosyanıza kaydedilerek bilgisayarlarımızda muhafaza edilmek suretiyle işlenmektedir. 

Diğer kişisel verileriniz ise, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak, adayın işe başvuru formu doldurması ve doldurulan formun bilgisayarlarımızda muhafaza edilmesi suretiyle işlenmektedir. 

Kanunun 11. maddesinde sayılan haklara sahipsiniz. Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ÇİMSA’nın aşağıda belirtilen iletişim adreslerine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. 

Veri Sorumlusu Telefon Numarası: 0216 651 53 00

Veri Sorumlusu Elektronik Posta Adresi: cimsakvkk@cimsa.com.tr

Veri Sorumlusu İnternet Adresi: www.cimsa.com.tr

Veri Sorumlusu Posta Adresi: Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No: 1/90  34750 Ataşehir/İstanbul