Houston, Texas, USA
Posted 1 month ago

Çimsa Americas ekibimize katılacak Kalite Laborantı arıyoruz!

Bu pozisyon HoustonTeksas’ta bulunmaktadır.

Çimsa Americas’da Kalite Laborantı olarak aşağıdakilerden sorumlu olacaksınız:

 • Hammadde, yarı mamul ve çimento numunelerinin alınması ve muayenelerinin yapılması,
 • Mukavemet, kimyasal bileşim, renk, incelik ve priz süresi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere laboratuvar testlerinin yapılması,
 • XRF, jet elek analizörü, basınç dayanımı makinesi vb. gibi kalite kontrol cihazlarının işletilmesi ve bakımı,
 • Kalite standartlarına uygunluğu sağlamak için üretim sürecinin gözden geçirilmesi,
 • Ürün bütünlüğünün korunmasına yönelik kalite standartlarından sapmaların raporlanması,
 • Günlük kalite hedeflerinin, sorunlarının ve endişelerinin izlenmesi ve yönetime raporlanması,
 • Üretilen tüm ürünlerin istenilen özellikleri sağladığının doğrulanması,
 • Laboratuvar stoğunu ve doğru malzeme envanterini korumak için sarf malzemelere yönelik dahili siparişlerin verilmesi,
 • Sürekli iyileştirme için düzeltici eylemlerin önerilmesi,
 • Kalite ile ilgili tüm düzeltici faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanmasının ve sürdürülmesinin sağlanması,
 • Tüm güvenlik politika ve prosedürlerine bağlı kalınması,
 • Ekipmanların doğru ve güvenli çalışmasının sağlanması,
 • İş emirlerinin önceliklendirilmesi ve kesintilerin en aza indirilmesi için sürecin ilerletilmesi,
 • Toplanan verilerden potansiyel sorunların belirlenmesi.

Aşağıdaki becerilere ve gereksinimlere sahipseniz bu sizin için bir fırsattır:

 • Min. Lise diplomasına sahip olmak,
 • Portland çimentosu ile ilgili ASTM standardı bilgisi (C150, C114, C109 vb.),
 • XRF, fırın, otoklav, terazi, jet elek analiz cihazı, basınç dayanımı makinesi vb. kullanabilen,
 • Çimento üretim prosesi bilgisi,
 • Kimyasal analiz deneyimi olan,
 • Yerinde sorun giderme için laboratuvardaki yöntem ve araçları anlama becerisine sahip olma,
 • Standart çalışma prosedürlerini ve yöntemlerini bilen,
 • İş prosedürlerini belirlemek için plan ve şematik çizimler konusunda iyi bir bilgiye sahip olma,
 • Mükemmel problem çözme ve iletişim becerileri,
 • İş güvenliği ile ilgili tüm süreçlere uyum sağlama.

ÇİMSA considers equality, diversity and inclusiveness in business life as a part of the culture of doing business, and implements the policies it publishes and practices related to this. To contribute to creating a more socially inclusive world by providing fairer and equal working environments for all; It aims to develop creativity by providing different perspectives by employees using all their talents and differences that make them special, at work, to attract people from all segments of the society who do their jobs in the best way and to retain existing talents.

Apply Online

A valid phone number is required.
A valid email address is required.