Skip to main content
19 Mart, 2024

Bakım Planlama Lideri (Mekanik)

19 Mart, 2024

Afyon fabrikamızda bakım-iyileştirme-geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu olacak“Bakım Planlama Lideri” aramaktayız.

Nitelikler:

 • Üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümlerinden mezun,
 • Çimento ya da ağır sanayide mekanik bakım veya bakım planlama konusunda en az 5 yıl tecrübe sahibi,
 • Ekip yönetimi gerçekleştirmiş,
 • İyi düzeyde İngilizce bilen,
 • SAP modüllerini kullanmayı bilen,
 • Afyon’da ikamet eden/edebilecek.

İş Tanımı:

 • Sorumlu olduğu alandaki ekipmanların mekanik olarak periyodik bakım planlarını oluşturmak, revizyon faaliyetlerinin planlanmasında bakım ve onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Mevcut ekipmanlar için bakım planlarının güncellemesini yapmak,
 • Bakım faaliyetleri için gerekli malzemelere ilişkin ihtiyaçları belirleyerek malzemenin istenilen spesifikasyonlarda teminini sağlamak,
 • Sorumlu olduğu alanın bakım bütçesinin hazırlanmasında görev almak,
 • 6 Sigma sistematiğinin etkin şekilde kullanımını gerçekleştirmek,
 • Sorumlu olduğu alan için yatırım fizibiliteleri hazırlamak, teknik şartnameleri hazırlamak,
 • Bakım performanslarını gösteren istatistiki raporlar hazırlanmasını sağlamak,
 • Sahada yapılan işlerde operasyon ekiplerine gerektiğinde uzmanlığı konusunda  teorik ve uygulamalı öğreticilik yaparak yardımcı ve destek olmak,
 • Bilgi-beceri matrisindeki güncel ihtiyaçlara göre iç ve dış teknik eğitimler hazırlamak ve eğitimi vermek.